ساندویچ پانل سقفی سه گام با ورق GRP

بازگشت


ساندویچ پانل سقفی سه گام با ورق GRP


مشخصات فنی :

 

مشخصات فنی ساندویچ پانل سقفی سه گام با ورق GRP


جداول بارگذاری :

 

جداول بارگذاری ساندویچ پانل سقفی سه گام با ورق GRP


بازگشت